โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ธ น บ ป ผ

ปลาหมอตายเพราะปาก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่ปากพล่อยชอบพูดจาไม่ดี จนตัวเองต้องได้รับผลผลกระทบเพราะคำพูดของตนเองที่ได้พูดไป ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงปลาหมอที่เวลาอยู่ในน้ำชอบที่จะโผล่ปากขึ้นมาหายใจบ่อยๆ ทำให้นักตกปลาจับสังเกตได้ เมื่อเห็นปลาหมอโผล่มาบริเวณไหนก็จะนำคันเบ็ดที่มีเหยื่อไปหย่อนไว้ ...อ่านต่อ [...]

ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงปล่อยศัตรูที่เราจับตัวมาได้กลับไปสู่อิสรภาพ หรือปล่อยคืนถิ่นเดิมของคนๆนั้น ซึ่งทำให้คนผู้นั้นจะกลับมามีพลังอำนาจเหมือนดั่งเคย ซึ่งถ้าจะปราบหรือจับอีกครั้งก็อาจจะทำไม่ได้อีก ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงหากปล่อยเสือที่จับมาได้แล้วเข้าป่าไป ...อ่านต่อ [...]

ปลูกเรือนคร่อมตอ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำอะไรที่ไปก้าวก่ายสิทธ์ของผู้อื่นโดยรู้อยู่แก่ใจหรืออาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ต่อไปภายหน้าเจ้าของสิทธิ์อาจจะอ้างสิทธิ์ที่ผู้นั้นละเมิดสิทธิ์ได้ ที่มาของสํานวน ตอในที่นี้คือ ตอของสิ่งปลูกสร้าง ที่ในอดีตขุนช้างที่ปลูกบ้านคร่อมเรือนเก่าของขุนแผน ...อ่านต่อ [...]

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการจะทำใดให้ผู้อื่นนั้น ก็ต้องถามความต้องการของผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง อย่าเอาความคิดของผู้ทำเป็นตัวตัดสินใจหลัก ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่จะสร้างบ้าน ผู้สร้างบ้านต้องถามความต้องการของผู้ที่จะอยู่อาศัยเป็นสำคัญ ...อ่านต่อ [...]

ปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลาย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการตัดสินใจกระทำการใหญ่ใดๆลงไป โดยไม่ได้คิดอย่างละเอียดและรอบคอบแต่แรก ทำให้ส่งผลกระทบรุนแรงในภายหลัง ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการสร้างบ้านซักหนึ่งหลัง หากวางเสา,คานไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว เมื่อปลูกไปแล้วท้ายที่สุดบ้านอาจเกิดการเสียหายได้ ...อ่านต่อ [...]

ปลูกเรือนพอตัว หวีหัวพอเกล้า

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเช่นเดียวกับ "นกน้อยทำรัง แต่พอตัว" ความหมายคือการจะกระทำการใดๆ ให้คำถึงถึงความพอดี อย่ากระทำการใดที่เกินสติปัญญา เกินพละกำลัง หรือเกินฐานะของตน ก็จะทำให้อยู่เป็นสุข ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการปลูกเรือนหากปลูกเรือนหลังใหญ่เกินไป ...อ่านต่อ [...]

ปั้นน้ำเป็นตัว

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่กุเรื่องโกหกขึ้นมาพูดให้ผู้อื่นฟัง โดยเรื่องนั้นไม่มีมูลความจริงใดๆ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงน้ำอุณหภูมิปกติ ไม่สามารถที่จะปั้นให้เป็นรูปร่างได้ แต่คนที่เล่าเรื่อง เล่าให้คนอื่นฟังว่าเค้าสามารถปั้นน้ำให้เป็นตัวได้ ...อ่านต่อ [...]

ปิดทองหลังพระ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่บุคคลกระทำการใดๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับกิจกรรมนั้นๆ แต่ผู้อื่นจะไม่ทราบว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมานั้น ใครเป็นผู้ทำให้ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการปิดทองที่ด้านหลังของพระพุทธรูป ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองแต่ทางด้านหน้าของพระพุทธรูป ...อ่านต่อ [...]

ปิดควันไฟไม่มิด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นและมีผู้ที่รู้เรื่องกันในวงกว้างแล้ว จะทำอย่างไรก็ไม่สามารถปิดเรื่องนี้ได้อีกต่อไป ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่จะปิดควันไฟหรือกำจัดควันไฟ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากควันไฟมีสถานะเป็นควันยากที่จะควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้ ...อ่านต่อ [...]

ปลอกกล้วยเข้าปาก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การกระทำการใดๆ ที่มีความง่ายมากๆ

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการปลอกเปลือกผลไม้ หากนำมาเทียบกันแล้วเปลือกผลไม้ที่ปลอกง่ายที่สุดก็คือ กล้วยนั่นเอง

« 1 2 3 4 5 6 »
โฆษณาโดย Google