โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ธ น บ ป ผ

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง พื้นที่นั้นๆมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ยากที่จะอดตาย

ที่มาของสํานวนหลวงวิจิตรวาทการ กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินสมัยพ่อขุนรามคำแหง

เปิ๊ดสะก๊าด

สํานวนสุภาษิตนี้ ในภาษาไทยหมายถึงความหรูหรา มักจะใช้เรียกในการแต่งตัว เช่น "พวกเธอแต่งตัวได้เปิ๊ดสะก๊าดมาก" ที่มาของสํานวน เปิ๊ดสะก๊าด เป็นคำที่รับมาจากภาษาอังกฤษ โดยเพี้ยนมาจากคำว่า First Class ซึ่งหมายถึงระดับที่ดีที่สุดของสินค้าหรือบริการ ...อ่านต่อ [...]

ประดิดประดอย

สํานวนสุภาษิต หมายถึง การตั้งใจทำให้งดงามละเอียดลออมากๆ เช่น แม่ของผมประดิดประดอย แต่งหน้าขนมหวานให้ดูสวยงาม

ที่มาของสํานวน คำว่า ประดิดประดอย นั้นสะกดแปลกออกไปจาก ประดิษฐ์ เนื่องจากให้คล้องจองกับคำสร้อย “ประดอย”

« 1 2 3 4 5 6
โฆษณาโดย Google