โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ษ ส ห ฬ อ ฮ

เอากุ้งฝอยไปตกปลากะพง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการลงทุนเพียงเล็กน้อย แต่หวังที่จะได้ผลประโยชน์กลับมาจำนวนมาก ซึ่งลงทุนน้อยแต่หวังกำไรมาก

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง การนำกุ้งฝอยไปเป็นเหยื่อล่อ เพื่อที่จะได้ปลากะพงที่มีมูลค่าสูงกว่ามากกลับมา

อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง เรื่องที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าไม่ใช่หน้าที่เราก็อย่าไปคลุกคลีหรือไปจัดการเพราะอาจจะทำให้ตนเองเดือดร้อนได้ ที่มาของสํานวน "รัน" ในที่นี้หมายถึง การจิ้ม แหย่ สำนวนนี้เปรียบเปรยถึง การนำไม้สั้นๆไปรันขี้ นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังจะมีความเสี่ยงเรื่องที่ตนเองต้องเลอะเปรอะเปื้อนอีกด้วย ...อ่านต่อ [...]

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง จะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นกับความคิดและทัศนคติของตัวเราเป็นผู้กำหนดเลือกที่จะเป็นหากคิดทางบวกก็จะเกิดสุข หากคิดทางลบก็จะเป็นทุกข์แก่ตนเอง ที่มาของสํานวน ขุนวิจิตรมาตรา ได้ให้คำอธิบายไว้ในหนังสือสำนวนไทยว่า "นรกไม่มีผู้ใดก่อสร้างขึ้น ...อ่านต่อ [...]

เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง แกล้งทำเป็นไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรู้เห็นกับเหตุการณ์นั้นๆ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรียถึง การที่บุคคลเอาหูไปนาที่หนึ่ง และเอาตาไปที่ไร่ที่หนึง นั้นย่อมเหลืแต่ร่างกายที่ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวอะไรได้ ...อ่านต่อ [...]

เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง คนที่ทำอะไรไม่จริงจัง ไม่ตั้งใจทำให้ถึงที่สุด หรือเจออุปสรรคนิดหน่อยก็ล้มเลิก

ที่มาของสํานวน คนสมัยโบราณเปรียบคนชนิดนี้ว่า ขนาดกองขี้ไก่ที่มีขนาดเล็ก ยังเหยียบให้ฝ่อหรือแบนไม่ได้

เส้นยาแดงผ่าแปด

เส้นยาแดงผ่าแปด สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า การที่ผ่านเหตุการณ์หนึ่งไปได้อย่างจวนเจียนจนเกือบไม่ทันการณ์ ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากใบยาสูบชนิดหนึ่ง ที่เป็นใบยาเส้นเรียกว่ายาแดง ซึ่งมีลักษณะซอยละเอียดอยู่แล้ว ก็ยังมาผ่าแยกออกมาอีกจนได้ถึง ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3 4 5 6
โฆษณาโดย Google