โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ษ ส ห ฬ อ ฮ

อดเปรี้ยวกินหวาน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การอดทนรอไม่คว้าสิ่งที่ล่อใจอยู่ตรงหน้า เพื่อต่อไปสิ่งนั้นๆจะให้ผลลัพธ์กลับมาที่มีค่ามากยิ่งขึ้น สำนวนนี้มักใช้ในการให้หนุ่มสาวอดทนอย่าเพิ่งรีบมีความสัมพันธ์กันเร็วไป ให้รอจนสำเร็จการศึกษาเสียก่อน ที่มาของสํานวน ...อ่านต่อ [...]

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง เมื่ออาศัยอยู่ที่บ้านของใครก็ควรจะทำประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้านนั้นๆบ้าง เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง หากไปอาศัยบ้านของคนอื่นอยู่ก็เก็บดินเหนียวมาปั้นเป็นตุ๊กตาวัว,ตุ๊กตาควาย ให้เด็กๆของเจ้าของบ้านไว้เล่น ...อ่านต่อ [...]

อ้อยเข้าปากช้าง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงหากสิ่งของที่มีคุณค่า หากทำผิดพลาดจนตกไปในมือของผู้อื่นที่เขาต้องการมากๆแล้ว ก็ยากที่จะได้กลับคืนมา ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง ช้างเป็นสัตว์ที่ชอบกินอ้อย ถ้าเอาอ้อยไปแหย่ในปากช้างแล้วก็ยากที่จะง้างปากช้างเพื่อจะเอาคืนกลับมา ...อ่านต่อ [...]

อัฐยายซื้อขนมยาย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การได้รับสิ่งของหรือทรัพย์สินจากผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วนำทรัพย์นั้นๆมาใช้กับผู้นั้น โดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนอะไร ที่มาของสํานวน คำว่า "อัฐ" หมายถึง เงิน เป็นคำเรียกเงินในสมัยโบราณ เปรียบเปรยถึง การขอเงินยายมาเพื่อที่จะนำไปซื้อขนมของยายเอง ...อ่านต่อ [...]

เอาจมูกคนอื่นมาหายใจ

สํานวนสุภาษิตนี้ บางครั้งก็เรียกว่า "ยืมจมูกคนอื่นหายใจ" หมายถึงการต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อให้ตนเองนั้นอยู่รอดต่อไปได้ แต่หากผู้ที่ช่วยนั้นหยุดการช่วยเหลือ จะทำให้คนนั้นต้องประสบปัญญาเข้าขั้นวิกฤติได้ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง ...อ่านต่อ [...]

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่น ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา โดยสมมติว่าหากตนเองถูกกระทำเช่นนั้นจะรู้สึกอย่างไร หากเรารู้สึกอย่างไร ผู้ที่โดนกระทำก็จะรู้สึกเหมือนกัน ที่มาของสํานวน ...อ่านต่อ [...]

เออออห่อหมก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การเห็นด้วยตามๆ กันไปกับคนอื่นๆ ใช้ในเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้คนที่เหลือก็ต้องตัดสินใจไปเหมือนๆกัน ที่มาของสํานวน มาจากประเพณีการแห่ขันหมากสมัยก่อน เวลาเจ้าบ่าวจะแห่ขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว ...อ่านต่อ [...]

เอาหัวเดินต่างตีน

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การทำในสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งมักนิยมใช้ในเชิงการพนัน

ที่มาของสำนวน มาจากสำนวนพูดในวงการพนัน ทำนองที่ว่า “ถ้าลือทำได้ อั๊วยอม เอาหัวเดินต่างตีน”

หน้าถอดสี

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า อาการของคนที่มีอาการหน้าซีด ตกใจกลัวหรือผิดหวังบางอย่างอย่างมาก ที่มาของสํานวน สำนวนนี้มาจากวงการนักเลงปลากัด กล่าวคือ หากปลาตัวผู้มีอาการตื่นตัวจะมีสีเข้มขึ้น แต่หากปลาตัวนั้นไม่สู้หรือยอมแพ้ สีที่ตัวปลาจะจางลงเรียกว่า ...อ่านต่อ [...]

หัวมังกุท้ายมังกร

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ไม่กลมกลืน, ไม่สอดคล้องไม่เข้ากัน มีหลายๆอย่างประกอบกันจนรูปลักษณะขัดกันในตัวจนมีสภาพไม่สวยงาม ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากการรูปแบบของการออกแบบเรือ คำว่ามังกุ เป็นเรือที่มีกระดูกเรือใหญ่ มีหัวเรือเป็นสามเส้า ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3 4 5 6 »
โฆษณาโดย Google