โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ษ ส ห ฬ อ ฮ

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการหลงผิดคิดว่าสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่ดี จนทำให้ได้รับผลลบที่ตามมาจากการหลงผิด ที่มาของสํานวน มาจากนิทานชาดกเรื่อง "มิตตวินทุกะชาดก" ตัวละครชื่อ มิตตวินทุกะ มองเห็นผู้ตกนรกมีกงจักรซึ่งหมุนอยู่บนศีรษะมีเลือดไหล ...อ่านต่อ [...]

เห็นขี้ดีกว่าไส้

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงเห็นบุคคลนอก ดีกว่าคนในครอบครัวของตนเอง

ที่มาของสํานวน คำว่า “ไส้” ในที่นี้มีความหมายว่า คนในครอบครัว,คนภายใน เหมือนกับสำนวนที่ว่า “หนอนบ่อนไส้” ไม่ได้หมายถึงลำไส้ในร่างกายของคน

เห็นเขาขึ้นคานนั่ง เอามือประสานรัดก้น

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง เห็นคนอื่นได้ดี ตนเองก็อยากมีอยากได้แบบคนอื่นบ้าง ทั้งๆที่ตนเองไม่มีความสามารถเพียงพอ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง การเห็นคนอื่นมีคนหานคามให้นั่ง ตนเองก็อยากมีบ้าง ก็เลียนแบบโดยการเอามือประสานกันแล้วช้อนใต้ก้นตนเอง ...อ่านต่อ [...]

เห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง เห็นคนอื่นมีฐานะมีอำนาจร่ำรวย ตนเองก็ทำพฤติกรรมเหมือนกัน ทั้งๆที่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง ช้างเวลาขี้จะมีปริมาณมาก หากคนเราขี้ออกมาจะมีปริมาณน้อยกว่ามาก อะไรที่เล็กกว่าอย่าไปเทียบกับสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือทำได้มากกว่า ...อ่านต่อ [...]

เหยียบเต่าเต็มตีน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การจะทำอะไรต้องมีความมั่นคงและรอบคอบ อย่าให้งานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง การเหยียบเต่าด้วยเท้าเดียว เต่าก็ไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเหยียบเต่าด้วยเท้าสองเท้า ก็จะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเต่าจะไม่สามารถดิ้นหนี้ไปได้อย่างแน่นอน ...อ่านต่อ [...]

เหยียบเรือสองแคม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การที่อยู่เข้าพวกทั้งสองฝ่าย โดยตักตวงประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายอย่างไม่บริสุทธ์ใจ ที่มาของสํานวน ไม่ทราบที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่า ชายผู้หนึ่งได้รับมอบเรือโดยผู้ให้ ให้เลือกเรือลำใดลำหนึ่ง แต่เขากลับพายกลับทั้งสองลำ ...อ่านต่อ [...]

หินดีเหล็กดี ตีทีเดียวก็ติด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงหากหญิงและชายมีร่างกายที่แข็งแรงและมีความพร้อมที่ดี หากมีเพศสัมพันธ์กันครั้งเดียวก็ตั้งท้องได้ ใช้เอ่ยถึงเมื่อโอ้อวดความสามารถในการทำให้ผู้หญิงท้อง ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง การจะจุดไฟในสมัยโบราณ ต้องนำหินไฟกับเหล็กมาตีกันเพื่อให้เกิดประกายไฟเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ...อ่านต่อ [...]

หนามแหลมบ่มีคนเสี้ยม

สํานวนสุภาษิตนี้ มีคำนำสร้อยตามหลังคือ "หนามแหลม บ่มีคนเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยง บ่มีคนกลึง" หมายถึงคนที่มีสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศหรือมีความสามารถสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีผู้สอนเลยก็เป็นได้  หรือเปรียบถึงคนที่มีชาติตะกูลที่ดี ...อ่านต่อ [...]

หน้าไหว้หลังหลอก

สํานวนสุภาษิตนี้  มีความหมายอย่างเดียวกับ “ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก” ความหมายคือ ต่อหน้าทำดีด้วย แต่ลับหลังกลับทำตรงกันข้าม

ที่มาของสํานวน

หว่านพืชหวังผล

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่ลงทุนลงแรงลงไป ก็เพื่อหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนกลับมาในภายหน้า ไม่ได้ทำให้เปล่า ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการปลูกต้นไม้ เช่นหว่ายเมล็ดข้าวในนา ทำไปเพื่อหวังที่จะเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อนำมาบริโภค ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3 4 5 6 »
โฆษณาโดย Google