โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ย ร ล ว ศ

วิลิศมาหรา

สํานวนสุภาษิตนี้ วิลิศมาหรา (อ่านว่า วิ-ลิด-สะ-มา-หฺรา)หมายความว่ามีความสวยงามและหรูหรา ความหมายนี้อาจจะพ้องมาจากคำว่า หรูหรา ก็ได้ ที่มาของสํานวน วิลิศมาหรา เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีศาลเทพารักษ์เป็นทองคำ ปรากฎอยู่ในวรรณคดีเรื่องอิเหนาะ ...อ่านต่อ [...]

ว่าวขาดลม หรือ ว่าวขาดลมลอย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า การจากลาโดยที่ไม่สามารถกลับมาพบเจอกันได้อีก ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนที่นางวันทองกล่าวลาขุนช้าง เนื่องจากขุนแผนมาลักพาตัวนางไปจากขุนช้าง โดยที่นางวันทองกล่าวลาขุนช้างว่า ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3 4 5
โฆษณาโดย Google