โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ณ ด ต ถ ท

ถลำร่องชักง่าย ถลำกายชักยาก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการตกหลุมรักใครไปแล้ว ย่อมที่จะตัดใจไม่ให้รักได้ยาก ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการก้าวขาพลัดตกลงไปในพื้นที่เป็นร่อง ยังพอจะประคองตัวออกมาจากร่องได้ แต่หากตกไปทั้งตัว ย่อมที่จะประคองตัวออกมายากกว่ามาก ...อ่านต่อ [...]

ถ่มน้ำลายรดฟ้า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการคิดร้ายหรือดูหมิ่นบุคคลที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าตนหรือเป็นที่เคารพของคนทั่วไป อนาคตอันใกล้จะมีผลร้ายเกิดขึ้นกับคนผู้นั้นเสมอ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการเงยหน้าถ่มน้ำลายไปที่สูงเช่นบนฟ้า ท้ายที่สุดน้ำลายนั้นจะต้องตกลงมาถูกผู้ถ่มน้ำลายนั้นเสียเอง ...อ่านต่อ [...]

ถ่มน้ำลายแล้วกลับกลืนกิน

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเหมือนกับคำว่า "กลืนน้ำลายตัวเอง" หมายถึงการที่บอกกล่าวไปแล้วว่าตัดขาดจากกันแล้ว ไม่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกันอีก แต่ต่อมากลับคำพูดที่ตนเองเคยพูดไว้ โดยเข้าไปเกี่ยวข้อง ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการถ่มน้ำลายออกมาโดยปกติจะต้องถ่มออกจากปากไป ...อ่านต่อ [...]

ถ่านไฟเก่า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่คู่รักที่เคยคบกันมาก่อน แต่ต่อมาได้เลิกลากันไป เมื่่อครั้นกลับมาพบกันใหม่ ก็มีท่าทีที่จะกลับมาคบกันอีกครั้ง ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงถ่านไฟที่เคยติดไฟแล้วดับลงไป หากได้รับเชื้อไฟก็จะติดไฟได้ง่ายกว่าถ่านใหม่ที่ัยังไม่เคยติดไฟมาก่อน ...อ่านต่อ [...]

ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ผลที่ได้รับตอบแทนกลับมาเป็นโทษกับผู้ที่ช่วยเหลือนั้นๆซะเอง

ที่มาของสํานวน

ทุบหม้อข้าวตัวเอง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่บอกความลัพธิ์ทางธุรกิจหรือวิธีหาเงินของตนให้กับผู้อื่น ซึ่งต่อไปภายภาคหน้าอาจส่งผลให้กับผู้ที่บอกวิธีไปนั้นอาจจะไม่สามารถนำวิธีนั้นกลับมาหาประโยชน์ได้อีกต่อไป ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่มีหม้อข้าวไว้หุงหาอาหาร ...อ่านต่อ [...]

เทวดานิมนต์มาเกิด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการประชดประชันเด็กที่มีความซนหรือเกเรอย่างมาก ที่มาของสํานวน สำนวนดั้งเดิมนั้น น่าจะหมายถึง "คนดี" เพราะลงว่าเทวดาหรือสวรรค์ให้มาเกิดก็น่าจะเป็นคนมีบุญ และมีพรสวรรค์ให้เป็นคนเก่งยอดเยี่ยมกว่าคนธรรมดา แต่ปัจจุบันถูกนำไปใช้ในเชิงประชดประชันมากกว่า ...อ่านต่อ [...]

ทำนาบนหลังคน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการหาประโยชน์จากผู้อื่นโดยใช้วิธีเบียดเบียนและขาดความมีมนุษยธรรม ที่มาของสํานวน ในสมัยโบราณอาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลัก จึงมักใช้นำมาเป็นตัวอย่างเรื่องการทำมาหากิน โดยท่าทางของชาวนาเวลาเกี่ยวข้าว จึงถูกนำมาเปรียบเปรียกับการหาประโยชน์ ...อ่านต่อ [...]

เทศน์ตามเนื้อผ้า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การสั่งสอนที่สอนตามรูปแบบตำราหรือตามแบบแผน โดยไม่มีการนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับผู้ฟัง ก็จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ยาก

ที่มาของสํานวน

ติเรือทั้งโกลน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง ตำหนิงานหรือของที่ทำ ทั้งๆที่งานนั้นเพิ่งเริ่มไปได้ไม่นานหรือทำไปได้เพียงเล็กน้อย ที่มาของสํานวน โกลนคือรูปร่างของเรือ ที่มาจากไม้ซุงทั้งต้น และได้มาตกแต่งเพียงบาางส่วน ซึ่งบางคนมาเห็นเรือที่ยังเป็นรูปโกลนอยู่ก็ตำหนิก่อนแล้วว่าไม่สวย ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3 4 »
โฆษณาโดย Google