โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ณ ด ต ถ ท

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเหมือนกับสำนวน "ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่" โดยมีความหมายว่าการเลือกผู้หญิงที่จะเป็นคู่ครองนั้น ให้ดูกริยามารยาทของมารดาของสตรีผู้นั้นประกอบ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการดูลักษณะช้างเผือกหห้ดูที่หาง ที่ปลายหางจะมีเส้นขนสี่ขาว ...อ่านต่อ [...]

ได้แกง เทน้ำพริก

สํานวนสุภาษิตนี้ ความหมายของสํานวนนี้เหมือนกับ "ได้ใหม่ ลืมเก่า" มักใช้กับผู้ชายที่ได้ภรรยาใหม่ ก็จะไม่สนใจภรรยาคนเก่าแล้ว ที่มาของสํานวน คําว่า "น้ำพริก"เป็นอาหารที่กินกันเป็นประจำของคนไทยในอดีต และมักเปรียบเปรยเป็นภรรยาอีกด้วย (ที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา) ...อ่านต่อ [...]

ดอกกระดังงาไทย ไม่ลนไฟไม่หอม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงผู้หญิงที่ผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วและต่อมาเป็นหม้าย ก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดชายมากขึ้น

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยกับดอกกระดังงาไทย หากนำมาลนไฟด้วยเทียนขี้ผึ้งแล้ว จะส่งกลิ่นหอมที่มากกว่าเดิม

เด็ดบัวไม่ไว้ใย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการตัดความสัมพันธ์กันแบบเด็ดขาด จากที่เคยรู้จักหรือสนิทกัน ก็จะสัมพันธ์ชนิดที่ว่าไม่ต้องมาคืนดีกันอีก ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการหักก้านดอกบัว ก็มักจะมีเยื่อใยของดอกกับก้านอยู่เสมอ ไม่ค่อยขาดจากกัน หากเด็ดดอกบัวแล้วไม่เหลือใยไว้ก็จะสื่อว่าตัดขาดกันเด็ดขาด ...อ่านต่อ [...]

เดินตามหลังราชสีห์ ดีกว่าเดินตามก้นสุนัข

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการเป็นลูกน้องของคนที่มีอำนาจ ย่อมดีกว่าการเป็นลูกน้องของคนที่ด้อยกว่า

ที่มาของสํานวน

ตกกระไดพลอยโจน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงมีการกระทำใดที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบหลึกเลี่ยงไม่ได้ และมักจะสื่อไปในทางที่มีผลกระทบไม่ดีเกิดขึ้น ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการกระทำที่ผิดพลาดคือการตกกระได ก็เลยกระโจนตามไปดีกว่าที่จะฝืนล้มแล้วจะเจ็บหนักกว่า ...อ่านต่อ [...]

ตีงูให้กากิน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การลงทุนลงแรงเพื่อทำอะไรแต่ตนเองกลับไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ต้องปล้อยให้คนอื่นได้ประโยชน์ไป ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่คนเราต้องใช้ความกล้าหาญในการตีงูที่เป็นสัตว์อันตราย แต่ครั้นพอตีงูจนตายแล้วกลับไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้อยู่ดี ...อ่านต่อ [...]

ตีวัวกระทบคราด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง การไม่พอใจใครคนหนึ่งแต่ใช้วิธีว่าผ่านไปกระทบอีกคนหนึ่ง โดยเป็นลักษณะพูดจาเหน็บแนมในทางไม่ดี ที่มาของสํานวน มาจากกคราดซึ่งใช้เป็นเครื่องมือกวาดลานฟางหรือหญ้าในนา ผูกเป็นคันยาวใช้วัว และคราดจะเป็นตักระตุ้นให้วัวทำงานลากคราดไป ...อ่านต่อ [...]

ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำที่มีการลงทุนลงแรงไปจำนวนมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามีผลเล็กน้อยมากหรือแทบไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการตำน้ำพริกจำนวนหนึ่งหากนำไปละลายในหม้อแกงก็จะทำให้มีรสชาติอร่อย แต่หากนำน้ำพริกไปละลายในแม่น้ำที่กว้างใหญ่ ...อ่านต่อ [...]

ต้นไม้ตายเพราะลูก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงพ่อแม่ที่ต้องเสียชื่อเสียงหรือเสียชีวิต เพราะสาเหตุมาจากลูก เช่นยอมสละชีพเพื่อลูก หรือยอมเสียเงินหมดตัวเพื่อลูก ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงต้นไม้บางชนิดเมื่อออกผลแล้ว จะเหี่ยวเฉาและรอวันตายไป เช่นต้นกล้วยหายากบางชนิด ...อ่านต่อ [...]
1 2 3 4 »
โฆษณาโดย Google