โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ก ข ค ฆ ง

เงียบเป็นเป่าสาก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงสถานการณ์ที่ไม่มีใครพูดอะไร ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆ มักใช้ในสถานการณ์ที่มีคนถามไป แต่ไม่มีคนใดตอบกลับมา

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการเป่าไปที่สาก ซึ่งเป่าอย่างไรก็ไม่เกิดเสียง

กบในกะลา

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงผู้ที่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก แต่จริงแล้วมีความรู้ในกรอบแคบๆ มีประสบการณ์น้อยเพราะไม่ได้ออกไปเจอกับโลกทัศน์ภายนอก ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงกบที่อยู่ในกะลา ก็จะมีความเชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่เล็กๆในกะลาของตน แต่หากออกไปจากกะลาก็จะอยู่ลำบากในโลกกว้าง ...อ่านต่อ [...]

เกลือเป็นหนอน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง คนภายในหน่วยงานของเรา,ครอบครัวเราหรือเพื่อนของเรา ทรยศหักหลังเรา โดยเอาข้อมูลความลับของฝ่ายเราไปบอกกับศัตรู ทำให้ศัตรูนำข้อมูลนั้นกลับมาเล่นงานเรา ที่มาของสํานวน ความเค็มของเกลือช่วยทำให้ไม่ให้แมลงวันมาตอมและวางไข่ได้ ...อ่านต่อ [...]

คลื่นใต้น้ำ

สํานวนสุภาษิตนี้ มักใช้ในเหตุการการเมืองบ่อยๆ หมายถึงมีการเคลื่อนไหวหรือกระทำการอย่างเงียบๆ เพื่อรอดำเนินการทำอะไรบางอย่าง ซึ่งดูภายนอกเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติ ที่มาของสํานวน ปกติคลื่นในมหาสมุทรจะมีความยาวช่วงคลื่นที่สม่ำเสมอมองเห็นได้ไม่ยากนัก ...อ่านต่อ [...]

กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า ดูถูกเหยียดหยันผู้ที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่า ที่มาของสํานวน สำนวนนี้มาการที่ในอดีต ไพร่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างแร้นแค้น อาหารการกินจึงไม่สมบูรณ์พร้อมนัก โอกาสที่จะได้ทานของหวานจึงเป็นสิ่งที่ยาก ...อ่านต่อ [...]

กรวดน้ำคว่ำกะลา, กรวดน้ำคว่ำขัน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ตัดขาดกัน ไม่คบหาสมาคมกันอีกต่อไป

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากการกรวดน้ำ โดยเป็นการคว่ำภาชนะบรรุจน้ำ เช่นการคว่ำขัน,คว่ำกะลา สื่อความว่าไม่ยุ่งด้วย หรือตัดขาดจากกัน

« 1 2 3 4 5 6
โฆษณาโดย Google