โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด ก ข ค ฆ ง

กงเกวียนกำเกวียน (กงกำกงเกวียน)

สํานวนสุภาษิต การกระทำใดๆ ที่เคยทำไปในอดีต ส่งผลต่อผู้กระทำนั้นๆ มักใช้กับการกระทำในทางที่ไม่ดี ในลักษณะถูกผลกรรมตามสนอง ที่มาของสํานวน "กงเกวียนกำเกวียน" นั้นเป็นคำที่ถูกต้อง ส่วนคำว่า "กงกำกงเกวียน" นั้นผิด เกวียน เป็นพาหนะที่แต่ก่อนคนไทยในอดีตนิยมใช้งาน ...อ่านต่อ [...]

กระดี่ได้น้ำ

สำนวนสุภาษิตนี้ ความหมายคือ อาการของคนที่ดีใจหรือตื่นเต้นมากๆ จนมีอาการออกนอกหน้าระงับอารมณ์ไม่อยู่ ที่มาของสำนวน ปลากระดี่ในสมัยก่อนหากอยู่ในที่มีน้ำน้อยตื้นเขินจะอยู่นิ่งๆ แต่ถ้ามีน้ำเพิ่มขึ้นมาจะแสดงอาการดีใจ สะบัดและกระโดดไปมาแบบชัดเจน ...อ่านต่อ [...]

กำแพงมีหู ประตูมีช่อง

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการจะพูดอะไรให้ระวังจะมีบุคคลอื่นได้ยิน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงว่าสิ่งรอบๆตัวเราเช่นหลังกำแพง,หลังประตูหรือหน้าต่าง ยังมีคนที่อาจอยู่และได้ยินเวลาเราพูดเสมอ

ขนทรายเข้าวัด

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และปัจจุบันยังหมายถึงประเพณีไทยชนิดหนึ่งอีกด้วย ที่มาของสำนวน สมัยก่อนวัดต่างๆจะมีกองทรายของแต่ละวัด แต่จะมีชาวบ้านนำทรายออกจากวัดเพื่อไปทำที่, ซ่อมบ้าน หรือแม้แต่การที่เดินออกจากวัดแล้วทรายติดออกมาด้วย ...อ่านต่อ [...]

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการบังคับให้บุคคลหนึ่งกระทำตามในสิ่งที่ผู้สั่งต้องการ โดยผู้ถูกบังคับนั้นไม่เต็มใจ

ที่มาของสำนวน มาจากการที่วัวไม่สบายจึงไม่ยอมกินหญ้า แต่ก็บังคับกดหัววัวเพื่อให้มันกิน

คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายความว่าการจะคบคนเป็นเพื่อนหรือคบหาแบบชู้สาว ต้องดูกริยามารยาท ท่าทาง บุคลิกประกอบให้ดี ที่มาของสำนวน เปรียบเปรียถึงการที่จะคบคนก็ต้องให้พิจารณาหน้าตาว่าดูแล้วว่าโหงเฮ๊งต่างๆ ดูเหมาะสม ไม่เป็นคนคดโกง ส่วนการที่จะซื้อผ้าก็ต้องดูเนื้อผ้าว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ ...อ่านต่อ [...]

งงเป็นไก่ตาแตก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงอาการของผู้ที่มีอาการงงมากจนคิดอะไรไม่ออก ทำอะไรไม่ถูก

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงวงการพนันตีไก่ ไก่จะใช้เดือยในการแทงคุ่ต่อสู้ หากไก่ถูกตีจนตาแตก ก็จะมึน งงงวย ทำอะไรไม่ถูก

งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่ทำงานทั้งงานส่วนตัวและงานส่วนรวม ควรที่จะรับผิดชอบไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

ที่มาของสํานวน

เงื้อง่าราคาแพง

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเหมือนกับคำว่า "จดๆ จ้องๆ" หมายถึงการกระทำที่รีรอ ดูเหมือนจะทำแต่ไม่ทำซักที ที่มาของสํานวน ในสมัยก่อนมีกฎหมายเรื่องการทะเลาะวิวาท คือหากเงื้อหมัดจะโดนปรับ๕๐สตางค์ หากเงื้อหมัดบ่อยๆก็จะยิ่งโดนปรับหลายครั้ง แต่หากต่อยไปทีเดียว ...อ่านต่อ [...]

โง่เง่าเต่าตุ่น

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่โง่มากๆ

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงเต่าที่ท่าทางเชื่องช้าต้วมเตี้ยม จึงถูกสื่อไปในทางลบว่าโง่ ส่วนตุ่นนั้นเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่แต่ในรู คำว่า “เต่าตุ่น” เป็นคำที่คล้องจองกัน

« 1 2 3 4 5 6 »
โฆษณาโดย Google