โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด จ ฉ ช ซ ฌ

ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการทำอะไรซักอย่างควรจะทำด้วยความรอบคอบ ไม่ต้องรีบร้อน ทำไปแล้วเก็บรายละเอียดีๆ ก็จะได้ผลงานที่ออกมาดี ที่มาของสํานวน มาจากการที่จะตีพร้าสักเล่มนึงนั้น หากรีบร้อนตีก็จะทำพร้ามีผิวที่ไม่เนียนและไม่แข็งแรง หากค่อยๆตี ...อ่านต่อ [...]

ชักใบให้เรือเสีย

สํานวนสุภาษิตนี้ การพูดหรือการกระทำที่แสดงออกมาในเหตุการณ์นั้นๆ ทำให้เรื่องในเหตุการณ์นั้นๆต้องออกนอกเรื่อง หรือผิดประเด็นออกไปในทางที่ไม่ดี ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยกับการที่ผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ในการแจวเรือ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไปชักใบเรือ ...อ่านต่อ [...]

ชาติคางคกยางหัวไม่ตกไม่รู้สำนึก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง คนที่ดื้อรั้นทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดี และมีคนท้วงติงและเตือนแต่ก็ไม่เชื่อยังดื้อรั้นจะทำอยู่เช่นเดิม จนคนที่เตือนก็ปล่อยให้ทำไปจนเกิดผลเสียแก่คนๆนั้น เพื่อเป็นการให้รู้สำนึกเองว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี จนตนเองต้องเดือนร้อน ที่มาของสํานวน ...อ่านต่อ [...]

จมไม่ลง

สำนวนสุภาษิตนี้ หมายถึงบุคคลที่เคยมีฐานะร่ำรวยหรือมีชื่อเสียงมาก่อน แต่ปัจจุบันยากจนหรือไม่มีชื่อเสียงอีกแล้ว แต่ยังประพฤติตนเหมือนกับตอนที่ยังมีฐานะหรือชื่อเสียงดีเหมือนแต่ก่อน

ที่มาของสำนวน

ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงผู้ที่นำอันตรายหรือศัตรู มาทำอันตรายสู่พรรคพวกหรือบ้านเมืองตนเอง โดยรู้ถึงผลที่จะเกิดแต่ก็ยังกระทำ ที่มาของสํานวน คำว่า "ชักน้ำเข้าลึก" คือการที่ชาวนาทดน้ำเข้านาเข้าสวนของตนเอง แต่ถ้าน้ำเข้ามามากจนลึกเกินไป ก็จะเป็นผลเสียต่อไร่นา ...อ่านต่อ [...]

ชักหน้าไม่ถึงหลัง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงมีรายได้ที่ได้รับมาต้นเดือน มีไม่พอจ่ายถึงปลายเดือน ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่มีรายได้แต่ใช้จนหมดอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงหน้าของเดือน (หน้า หมายถึง ช่วงหน้า) ไม่มีเงินพอที่จะใช้ในช่วงหลังของเดือน (หลัง หมายถึง ...อ่านต่อ [...]

ชิงสุกก่อนห่าม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำที่ชายหญิง ซึ่งยังไม่มีความพร้อม มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งก่อนวัยอันควร สำนวนนี้บางครั้งหมายความถึงการกระทำใดๆ ก่อนเวลาอันควร ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง ...อ่านต่อ [...]

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการมีความซื่อสัตย์จะทำให้คนเชื่อใจ ไม่มีวันอดตาย แต่หากเป็นคนที่มีนิสัยคดโกง แม้จะมีคนให้ผลประโยชน์แต่เมื่อไปโกงแล้วเค้าจับได้ก็จะไม่คบค้าสมาคมด้วย ในที่สุดก็จะทุกข์ยาก

ที่มาของสํานวน

ซื่อเหมือนแมวนอนหวด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่แสดงออกเป็นคนซื่อ แต่ภายในแล้วมีความเจ้าเล่ห์คล่องแคล่วสมองไว หากใครเผลอก็จะแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา เป็นสำนวนที่ใช้พูดถึงคนที่ ไม่ซื่อจริงดั่งที่แสดงออก ที่มาของสํานวน "หวด" คือภาชนะสำหรับนึ่งข้าวเหนียวในสมัยโบราณ ...อ่านต่อ [...]

ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำใดๆที่ไม่ถูกเวลา หรือซื้อของไม่ดูฤดูกาลซื้อของแพงโดยไม่จำเป็น ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่จะซื้อควายในช่วงที่เป็นฤดูไถนา ราคาควายก็จะแพงกว่าช่วงที่ไม่ใช่ฤดูไถนา หรือช่วงเทศกาลตรุษไทยตรุษจีน คนนิยมซื้อเสื้อผ้าให้กับเด็ก ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3 »
โฆษณาโดย Google