โฆษณาโดย Google

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย: หมวด จ ฉ ช ซ ฌ

ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง ผู้น้อยหรือผู้ด้อยกว่า เห็นด้วยกับทุกอย่างและไม่คัดค้าน กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าตน อาจเป็นเพราะกระทำไปเพื่อเอาใจ หรือเพื่อความอยู่รอดของตน ที่มาของสํานวน ปัจจุบัน มักจะใช้เปรียบเปรยกับ ผู้ชายที่กำลังสานสัมพันธ์กับผู้หญิงในช่วงแรกๆ ...อ่านต่อ [...]

ชักแม่น้ำทั้งห้า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า พูดจาหว่านล้อมหาเหตุผลต่างๆนาๆ ให้ผู้ฟังเชื่อคำพูดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ที่มาของสํานวน สำนวนนี้มาจากวรรณคดีเรื่องมหาชาติ แม่น้ำทั้งห้า คือแม่น้ำสายใหญ่ ในประเทศอินเดียที่มีอยู่ 5 สาย ได้แก่ สรภู อจิรวดี ...อ่านต่อ [...]
« 1 2 3
โฆษณาโดย Google