โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่คนเราจะถูกโจรขึ้นบ้านถึง 10 ครั้ง ทรัพย์สินก็ยังเกิดความเสียหายไม่เท่ากับการที่โดนไฟไหม้บ้านเพียงแค่ครั้งเดียว เพราะอาจจะเสียหายทั้งทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยด้วย

ที่มาของสํานวน ไม่ทราบที่มา

  โฆษณาโดย Google