เส้นยาแดงผ่าแปด

เส้นยาแดงผ่าแปด สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า การที่ผ่านเหตุการณ์หนึ่งไปได้อย่างจวนเจียนจนเกือบไม่ทันการณ์

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากใบยาสูบชนิดหนึ่ง ที่เป็นใบยาเส้นเรียกว่ายาแดง ซึ่งมีลักษณะซอยละเอียดอยู่แล้ว ก็ยังมาผ่าแยกออกมาอีกจนได้ถึง ๘ เส้น ซึ่งจะเล็กละเอียดลงไปอีก เปรียบเปรยถึงความเล็กมากๆ ช่องว่างห่างกันน้อยมาก ซึ่งคำว่า “เส้นยาแดงผ่าแปด” มีความหมายนเหมือนสำนวนฝรั่งว่า “The Thin Red Line”

  โฆษณาโดย Google