เดินตามหลังราชสีห์ ดีกว่าเดินตามก้นสุนัข

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการเป็นลูกน้องของคนที่มีอำนาจ ย่อมดีกว่าการเป็นลูกน้องของคนที่ด้อยกว่า

ที่มาของสํานวน

  โฆษณาโดย Google