หน้าถอดสี

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า อาการของคนที่มีอาการหน้าซีด ตกใจกลัวหรือผิดหวังบางอย่างอย่างมาก

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้มาจากวงการนักเลงปลากัด กล่าวคือ หากปลาตัวผู้มีอาการตื่นตัวจะมีสีเข้มขึ้น แต่หากปลาตัวนั้นไม่สู้หรือยอมแพ้ สีที่ตัวปลาจะจางลงเรียกว่า “ถอดสี”

  โฆษณาโดย Google