สิบคนเข้าไม่เท่าคนหนึ่งออก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่มาทำงานใหม่ที่ยังด้อยประสบการณ์ แม้รับเข้ามาทำงานหลายคน ก็ยังมีความสามารถเทียบเท่าคนเก่าเพียงหนึ่งคนที่ลาออกไปไม่ได้

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง คนรับใช้ในสมัยโบราณ หากคนรับใช้คนเก่าหายหน้าหายตาออกไปเพื่อแต่งงาน แม้จะรับคนรับใช้ใหม่เข้ามาหลายคน ก็ยังไม่รู้ใจและรู้งานเท่ากับคนเก่าที่ออกไป

  โฆษณาโดย Google