สาวไส้ให้กากิน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการนำความลับหรือเรื่องเลวร้ายไปบอกให้คนอื่นรู้ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับใคร แต่ผู้ที่ได้รับฟังกลับได้ล่วงรู้ความลับต่างๆ สำนวนนี้มักจะใช้สื่อถึงการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ดี และมักจะมีคู่กรณีที่ต่างคนต่างแฉกันและกัน

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการที่สาวไส้ ให้อีกากิน คนที่สาวไส้และถูกสาวไส้ก็ไม่ได้ประโยชน์ใดๆ มีแต่กาที่อยู่ดีๆก็ได้รับประโยชน์จากคนอื่นที่ทะเลากัน

  โฆษณาโดย Google