สาดน้ำรดกัน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่คนสองคนต่างกล่าวหาต่อว่าซึ่งกันและกัน ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการเอาน้ำมาสาดใส่กัน ต่างคนก็ต่างเปียกด้วยกันทั้งคู่ สำนวนนี้แตกต่างจากสำนวนที่ว่า “สาวไส้ให้กากิน” สำนวนนี้สื่อถึง คนที่แฉความชั่วของคนอีกฝ่าย แต่ผู้อื่นก็ได้รับรู้รับทราบการกระทำอันเลวร้าย โดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

  โฆษณาโดย Google