สอนหนังสือสังฆราช

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการไปสอนคนที่มีความชำนาญมากอยู่แล้ว แต่จะสื่อไปถึงการสอนสิ่งที่ดีงาม ต่างจากคำว่า “สอนจระเข้ว่ายน้ำ” สำนวนนี้จะมีความหมายคล้ายกับ “สอนหนังสือสังฆราช” เพียงแต่เป็นการสอนในสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงคนธรรมดาที่สอนเรื่องธรรมมะให้กับพระสังฆราช ซึ่งคนทั่วไปจะมีความรู้ด้านธรรมมะด้อยกว่าพระสังฆราชมากมายนัก

  โฆษณาโดย Google