สอนจระเข้ว่ายน้ำ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการไปสอนคนที่มีความชำนาญมากอยู่แล้ว แต่จะสื่อไปถึงการสอนสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ต่างจากคำว่า “สอนหนังสือสังฆราช” สำนวนนี้จะมีความหมายคล้ายกับ “สอนจระเข้ว่ายน้ำ” เพียงแต่เป็นการสอนในสิ่งที่ดีงาม

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ ซึ่งมนุษย์ไม่มีทางที่จะว่ายน้ำได้เก่งกว่าจระเข้

  โฆษณาโดย Google