สร้างวิมานในอากาศ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการวาดฝันไว้ล่วงหน้าว่าตนเองจะเจริญเติบโต หรือมั่งมีเงินทอง ประสบความสำเร็จต่างๆ โดยที่ยังไม่มีแววหรือท่าทีที่จะเป็นเช่นนั้น

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการวาดฝันจินตนาการไปว่า ได้สร้างวิมาน สรรพสิ่งของ เงินทองไว้มากมาย บนสวรรค์ ซึ่งเป็นแค่จินตนการเท่านั้น

  โฆษณาโดย Google