สมภารกินไก่วัด

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงชายที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของหญิงสาว หรือเป็นใหญ่ในบ้าน แล้วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงที่เป็นลูกน้องหรือกับบุคคลที่อยู่ในบ้าน

ที่มาของสํานวน คำว่า “สมภาร” คือเจ้าอาวาสของวัด เปรียบเปรยถึงเจ้าอาวาสไม่ควรที่จะกินไก่ภายในวัดที่ตนดูแล หากตนกินไก่ในวัดของซะเองก็จะดูไม่เหมาะสม

  โฆษณาโดย Google