ว่าวขาดลม หรือ ว่าวขาดลมลอย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า การจากลาโดยที่ไม่สามารถกลับมาพบเจอกันได้อีก

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนที่นางวันทองกล่าวลาขุนช้าง เนื่องจากขุนแผนมาลักพาตัวนางไปจากขุนช้าง โดยที่นางวันทองกล่าวลาขุนช้างว่า “จะจากเจ้าเหมือนดังว่าวขาดลมลอย อย่าหมายคอยเลยว่าเมียจะเป็นตัว”

  โฆษณาโดย Google