วิลิศมาหรา

สํานวนสุภาษิตนี้ วิลิศมาหรา (อ่านว่า วิ-ลิด-สะ-มา-หฺรา)หมายความว่ามีความสวยงามและหรูหรา ความหมายนี้อาจจะพ้องมาจากคำว่า หรูหรา ก็ได้

ที่มาของสํานวน วิลิศมาหรา เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีศาลเทพารักษ์เป็นทองคำ ปรากฎอยู่ในวรรณคดีเรื่องอิเหนาะ ตั้งอยู่นอกเมืองดาหา

  โฆษณาโดย Google