รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเหมือนกับคำว่า “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” หมายถึงการที่รู้จักเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์อันตรายต่างๆได้

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง นกที่มีปีกมีหางสามารถบินหนีศัตรูได้คล่องแคล่วว่องไว บางสำนวนก็ว่า “รู้หลบเป็นปลีก รู้หลีกเป็นห่าง” คือการหลบจากเหตุการณ์อันตรายก็คือการปลีกตัวออกห่างความอันตรายนั้น และการหลีกหนีความอันตราย ก็เป็นการทำตนเองให้ห่างจากความอันตรายได้เช่นกัน

  โฆษณาโดย Google