ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนที่มีอำนาจบารมีที่ยิ่งใหญ่ ย่อมจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ เพราะว่าต่างคนจะแข่งรัศมีกันเอง

ที่มาของสํานวน “ราชสีห์” ในที่นี้คือ “สิงโต” ที่เป็นเจ้าป่า กล่าวคือ สิงโตเป็นสัตว์ที่มีอำนาจและสัตว์อื่นๆต่างเกรงกลัว ในสถานที่หนึ่งก็ควรจะมีสิงโตผู้มีอำนาจควบคุมเพียงตัวเดียว

  โฆษณาโดย Google