รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงหากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร

ที่มาของสํานวน “รักวัวให้ผูก” เปรียบเปรยถึง ถ้ารักวัวก็ให้ผูกเชื่อล่ามกับต้นไม้ไว้ แม้วัวไม่ชอบใจก็ต้องทำ เพื่อไม่ให้วัวถูกโขมยหรือหนีหายไป
ส่วน “รักลูกให้ตี” เปรียบเปรยว่า หากรักลูก เมื่อลูกทำความผิดก็ต้องตี เพื่อลูกจะได้เติบโดมาเป็นคนดี

  โฆษณาโดย Google