รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงหากต้องการมีความรักอยู่ด้วยกันนานๆ ก็ให้รู้จักอภัยในสิ่งที่ผิดพลาด ไม่โกรธเคืองกัน แต่หากไม่สามารถตัดความโกรธเคืองและให้อภัยได้ก็อาจจะรักกันได้ไม่นาน

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง หากคิดจะรักกันไปนานๆ ให้บั่นตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป หากคิดจะรักกันสั้นๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทกันเข้าไว้

  โฆษณาโดย Google