รกคนดีกว่ารกหญ้า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง มีคนเยอะๆยังพอจะเอามาใช้งานเพื่อสร้างประโยชน์ได้ แต่หญ้าที่รกไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ มิหนำซ้ำยังเป็นภาระอีกด้วย
ที่มาของสํานวน

  โฆษณาโดย Google