ยื่นแก้วให้วานร

สํานวนสุภาษิตนี้ มีความหมายเดียวกับคำว่า “ไก่ได้พลอย” หมายถึงการให้ของดีมีค่า กับผู้ที่ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นการให้ที่สูญเปล่า

ที่มาของสํานวน “วานร” มีความหมายคือ ลิง ซึ่งหากลิงได้ดวงแก้วไป ก็ไม่รู้ถึงคุณค่าของมัน

  โฆษณาโดย Google