พุ่งหอกเข้ารก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำสิ่งใดเพื่อให้เสร็จแบบลวกๆ โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการพุ่งหอกเข้าไปในป่ารก การกระทำเช่นนี้อาจจะเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่อาจจะอยู่ในป่าที่รก นั้นได้

  โฆษณาโดย Google