พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการกระทำที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฎออกมา มีความแตกต่างจากของเดิมเป็นอย่างมาก โดยมีความหมายได้ทั้งเปลี่ยนไปในทางที่ดี หรือเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงหน้ามือและหลังมือที่มีความตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง

  โฆษณาโดย Google