พกหินดีกว่าพกนุ่น

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงทำจิตให้ให้เข็มแข็งหนักแน่น ดีกว่าหูเบาเชื่อคำคนอื่นโดยไม่ตรึกตรองก่อน

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง การพกหินเพื่่อให้มีความมั่นคงหนักแน่น ส่วนนุ่นเปรียบถึงของเบาไม่หนักแน่น

  โฆษณาโดย Google