ประดิดประดอย

สํานวนสุภาษิต หมายถึง การตั้งใจทำให้งดงามละเอียดลออมากๆ เช่น แม่ของผมประดิดประดอย แต่งหน้าขนมหวานให้ดูสวยงาม

ที่มาของสํานวน คำว่า ประดิดประดอย นั้นสะกดแปลกออกไปจาก ประดิษฐ์ เนื่องจากให้คล้องจองกับคำสร้อย “ประดอย”

  โฆษณาโดย Google