น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่บุคคลใช้คำพูดตรงๆแรงๆ แต่จริงใจไม่มีพิษมีภัย ย่อมดีกว่าบุคคลที่พูดจากดีแต่แฝงด้วยความร้ายกาจซ่อนอยู่

ที่มาของสํานวน น้ำเย็นในที่นี้คือน้ำในบริเวณที่มีต้นไม้ในน้ำเยอะเช่นแผงพักบุ้งหรือผักต่างๆ ทำให้แดดงส่องไม่เข้าถึงน้ำ น้ำจึงมีอุณหภูมิเย็นกว่าน้ำปกติหากปลาไปแอบอยู่บริเวณใต้ผักบุ้ง ก็มักจะโดนจับเป็นอาหารโดยง่าย ส่วนน้ำร้อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงน้ำที่อุณหภูมิสูงจัด แต่หมายถึงน้ำในอุณหภูมิปกติในแม่น้ำลำคลอง ที่ปลาจะว่ายอยู่อย่างปกติ ซึ่งจะถูกจับนำมาทำอาหารได้ยากกว่า

  โฆษณาโดย Google