น้ำนิ่งไหลลึก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงบุคคลที่มีบุคลิกเงียบขรึมหรือสงบเสงี่ยมพูดน้อย แต่แท้จริงแล้วภายในมีความคิดที่ลึกฉลาดหลักแหลมมาก หรืออาจจะมีความคิดร้ายกาจมากได้เช่นกัน

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงแม่น้ำที่บนผิวน้ำดูนิ่งๆไหลเอื่อยๆ แต่ลึกลงไปของแม่น้ำนั้นมีน้ำที่ไหลแรง

  โฆษณาโดย Google