น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

สํานวนสุภาษิตนี้ บางครั้งก็เรียกสั้นๆว่า “พูดเป็นน้ำท่วมทุ่ง” หมายถึงบุคคลที่พูดเยอะ แต่เนื้อหาที่เป็นสาระนั้นมีเพียงน้อยนิด

ที่มาของสํานวน

  โฆษณาโดย Google