ต้นไม้ตายเพราะลูก

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงพ่อแม่ที่ต้องเสียชื่อเสียงหรือเสียชีวิต เพราะสาเหตุมาจากลูก เช่นยอมสละชีพเพื่อลูก หรือยอมเสียเงินหมดตัวเพื่อลูก

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงต้นไม้บางชนิดเมื่อออกผลแล้ว จะเหี่ยวเฉาและรอวันตายไป เช่นต้นกล้วยหายากบางชนิด

  โฆษณาโดย Google