ตั้งรกราก

ตั้งรกราก สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ตั้งบ้านเรือนอยู่ ตั้งหลักแหล่ง เช่น เขาไปเรียนที่ต่างประเทศ แล้วก็แต่งงานตั้งรกรากอยู่ที่เมืองนอกเลย สำนวนตั้งรกราก มาจากคำว่า รก ซึ่งเป็นอวัยวะที่หล่อเลี้ยงเด็กขณะที่อยู่ในครรภ์มารดา เมื่อสมัยโบราณเมื่อเด็กคลอด พ่อแม่จะนำรกของเด็กใส่หม้อแล้วนำไปฝังในบริเวณพื้นที่บ้าน และปลูกมะร้าวสองต้นไว้ข้างๆ ซึ่งต้นมะพร้าวเปรียบเสมือนเครื่องหมายให้ทราบตำแหน่งที่ฝังรก โดยที่ฝังรกมักเป็นบริเวณที่พ่อแม่กำหนดให้เป็นที่ปลูกเรือนหอในอนาคตของลูกต่อไปด้วย

  โฆษณาโดย Google