ตกกระไดพลอยโจน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงมีการกระทำใดที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบหลึกเลี่ยงไม่ได้ และมักจะสื่อไปในทางที่มีผลกระทบไม่ดีเกิดขึ้น

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการกระทำที่ผิดพลาดคือการตกกระได ก็เลยกระโจนตามไปดีกว่าที่จะฝืนล้มแล้วจะเจ็บหนักกว่า

  โฆษณาโดย Google