ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงชายและหญิงผู้นั้นไม่ควรมีความสัมพันธ์รักใคร่ในทางชู้สาวด้วย เนื่องจากจิตใจไม่มั่นคง แต่ปัจจุบันสำนวนนี้ไม่ค่อยมีคนเชื่อถือกันเหมือนอดีตแล้ว

ที่มาของสํานวน ผู้ชายที่ผ่านการบวชมาแล้ว 3 หรือผู้หญิงที่ผ่านการมีสามีมาแล้ว 3 คน โบราณมองว่าเป็นคนโลเลไม่มั่นคง

  โฆษณาโดย Google