ชักแม่น้ำทั้งห้า

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า พูดจาหว่านล้อมหาเหตุผลต่างๆนาๆ ให้ผู้ฟังเชื่อคำพูดเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้มาจากวรรณคดีเรื่องมหาชาติ แม่น้ำทั้งห้า คือแม่น้ำสายใหญ่ ในประเทศอินเดียที่มีอยู่ 5 สาย ได้แก่ สรภู อจิรวดี คงคา ยมุนา และ มหิ เมื่อชูชกจะทูลขอสองพระกุมารจากพระเวสสันดร ชูชกได้พูดจาหว่านล้อมต่างๆ กล่าวชมพระเวสสันดรว่ามีพระหฤทัยกว้างเหมือนแม่น้ำทั้งห้า

  โฆษณาโดย Google