จับแพะชนแกะ

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการทำการแก้ปัญหาเรื่องราวหนึ่งโดยเร่งด่วนเพื่อให้เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน โดยการแก้ปัญหานั้นจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นัก

ที่มาของสํานวน เปรียบกับการเอาแพะมาชนกับแกะ เพราะว่าแกะกับแพะเป็นสัตว์ต่างพันธุ์กัน ซึ่งปกติจะไม่เคยมีใครจับคู่มาชนกัน

  โฆษณาโดย Google