จับปูใส่กระด้ง

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการที่คนๆหนึ่งพยายามดูแลเด็กเล็กๆ โดยพยายามให้อยู่นิ่งๆ หรือเป็นระเบียบ แต่เด็กก็ซุกซนไม่อยู่นิ่ง

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงปูเป็นสัตว์ที่ไม่อยู่นิ่งเฉยๆ เมื่อถูกจับไปไว้ในกระด้ง มันก็จะหาทางเดินออกจากกระด้งตลอดไม่ยอมหยุดอยู่เฉยๆ

  โฆษณาโดย Google