กินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ผู้ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่า ดูถูกเหยียดหยันผู้ที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่า

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้มาการที่ในอดีต ไพร่มีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างแร้นแค้น อาหารการกินจึงไม่สมบูรณ์พร้อมนัก โอกาสที่จะได้ทานของหวานจึงเป็นสิ่งที่ยาก ไม่เหมือนกับพวกที่ฐานันดรสูงส่งที่มีอาหารการกินและของคาวหวานเพียบพร้อม

  โฆษณาโดย Google