กรวดน้ำคว่ำกะลา, กรวดน้ำคว่ำขัน

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายความว่า ตัดขาดกัน ไม่คบหาสมาคมกันอีกต่อไป

ที่มาของสํานวน สำนวนนี้ มาจากการกรวดน้ำ โดยเป็นการคว่ำภาชนะบรรุจน้ำ เช่นการคว่ำขัน,คว่ำกะลา สื่อความว่าไม่ยุ่งด้วย หรือตัดขาดจากกัน

  โฆษณาโดย Google