เปิ๊ดสะก๊าด

สํานวนสุภาษิตนี้ ในภาษาไทยหมายถึงความหรูหรา มักจะใช้เรียกในการแต่งตัว เช่น “พวกเธอแต่งตัวได้เปิ๊ดสะก๊าดมาก”

ที่มาของสํานวน เปิ๊ดสะก๊าด เป็นคำที่รับมาจากภาษาอังกฤษ โดยเพี้ยนมาจากคำว่า First Class ซึ่งหมายถึงระดับที่ดีที่สุดของสินค้าหรือบริการ แต่คนไทยนำมาใช้จึงเพี้ยนเป็น “เปิ๊ดสะก๊าด”

  โฆษณาโดย Google