รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงการเรียนรู้สิ่งต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเรียนรู้มาเพื่อรกสมอง ความรู้ที่มีมากขึ้นมีแต่จะเกิดประโยชน์กับตนเอง

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเราเรียนรู้สิ่งใดไปแล้ว แม้จะอยู่ติดตัวเรา แต่ก็ไม่ได้เป็นภาระที่ต้องนำมาแบกไว้โดยเสียแรงเปล่า

  โฆษณาโดย Google