ปากคนยาวกว่าปากกา

สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึงคนเรานั้นสามารถพูดนินทา หรือพูดให้เรื่องราวต่างๆแพร่กระจายไปได้ไกล สำนวนนี้ใช้ในเชิงนินทาว่าร้าย หรือกล่าวในเชิงลบ

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึงปากของอีกาปรกติจะยาวกว่าคน แต่ปากของคนแม้จะสั้นกว่าแต่ก็พูดให้เรื่องราวแพร่สะพัดไปได้ไกล จึงเปรียบเปรยว่าปากคนนั้นยาวกว่าพูดให้เรื่องราวให้แพร่สะพัดไปได้ไกลว่า

  โฆษณาโดย Google